SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 12.000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

Asistent/-tka – office manažment – Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb

Úväzok: Plný pracovný úväzok
Lokalita: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovensko
Prevádzka: Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb
Nástup dňa: okamžite

Činnosti

 • asistencia a súčinnosť ostatným pracovníkom divízie
 • prijímanie, odosielanie a archivácia pošty, rozdeľovanie pošty príslušným pracovníkom, evidencia príjmu došlých faktúr
 • telefonická a emailová komunikácia, správa centrálnej emailovej adresy divízie komunikácia a uvádzanie návštev
 • korešpondencia v mene vedúcich pracovníkov divízie, vedúceho projektu, stavbyvedúceho, technika, ekonóma
 • zabezpečenie celkového chodu kancelárie, vrátanie obstarania kancelárskych potrieb a ostatných tovarov a služieb spojených s prevádzkou v príslušnom rozsahu úloh
 • zabezpečovanie a organizácia prevádzky kancelárie
 • archivácia písomností, správa centrálnych mailových adries
 • evidencia referencií a správa údajov pre web, spolupráca s centrálou a ostatnými oddeleniami v rámci firmy a koncernu
 • plnenie ostatných úloh podľa príkazov vedenia divízie/oblasti a spoločnosti
 • dodržiavanie a uplatňovanie interných smerníc, správa kontrolných zoznamov a formulárov v súlade so systémom manažérstva kvality v príslušnom rozsahu úloh
 • plný pracovný úväzok (je možná aj dohoda o skrátenom prac. úväzku)

Predpoklady

 • Skúsenosť s administratívnymi prácami podobného charakteru
 • Prívetivé, zdvorilé vystupovanie
 • Lojálnosť k spoločnosti
 • Ochota učiť sa nové veci
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Flexibilita a schopnosť odolávať tlaku a samostatné riešenie zverených úloh
 • Dobrá znalosť programov outlook, MS Word, Excel
 • Nemecký jazyk slovom, písmom na dobrej komunikačnej úrovni
 • Anglický jazyk výhodou

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu 1300 EURO /mesiac. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.