SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 11 000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

Stavbyvedúci

Úväzok: Plný pracovný úväzok
Lokalita: Banskobystrický kraj, Slovensko
Prevádzka: Divízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Stred
Nástup dňa: okamžite

Činnosti

  • Zabezpečuje, koordinuje, organizuje a riadi stavebné práce v súlade s PD
  • Spolupracuje s podhovitelmi podielajucimi sa na realizacii stavby
  • Vedie dokumentáciu o postupe zverených prac na stavbe, dopĺňa PD podľa skutočného vyhotovenia
  • Zodpovedá za archivovanie stavebného denníka a celej výrobno-technickej dokumentácie stavby

Predpoklady

  • Úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • Dĺžka praxe aspoň 5 rokov
  • Vodičské oprávnenie: Skupina B

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu 1 500 EURO. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.

Žiadosti odoslať: Pani Ing. Katarína Čellárová
T +421903496982
k.cellarova@swietelsky.sk

www.my-swietelsky.sk

Uchádzajte sa teraz Uchádzajte sa teraz

zdieľam