VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

KTO SME

Spoločnosť SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú firmu v Strednej a Východnej Európe. Približne 12 000 zamestnancov a zamestnankýň každoročne vyprodukuje stavebné práce za viac ako 3,5 miliardy eur. Vďaka našej decentralizovanej organizačnej štruktúre reprezentujeme medzinárodného hráča, národného víťaza a regionálneho šampióna. Zastrešujeme komplexné spektrum stavebných prác a sme známi maximálnou kvalitou, flexibilitou a dodržiavaním termínov.

SWIETELSKY NA SLOVENSKU

Po páde železnej opony v roku 1989 začala spoločnosť SWIETELSKY podnikať prvé kroky na Slovensku. V roku 2000 bola založená slovenská pobočka Swietelsky-Slovakia spol s.r.o. Spoločnosť začala pôsobiť v odvetví pozemných stavieb a ako generálny dodávateľ, v roku 2005 sa pridala oblasť inžinierskych stavieb a výstavby ciest a mostov. Za krátky čas bolo do prevádzky uvedené zariadenie na výrobu asfaltových zmesí v Pezinku. Spoločnosť Športfinal s.r.o., ktorá sa špecializuje na výstavbu a rekonštrukcie športových stavieb, sa k skupine SWIETELSKY pridala v roku 2010. Oblasť železničnej výstavby je so svojím tímom v krajine už od roku 2014 a dopĺňa spektrum činností na Slovensku. K spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. v súčasnosti patrí sedem pobočiek a jej činnosť je zameraná na odvetvia: pozemné stavby, činnosť generálneho dodávateľa, inžinierske stavby, výstavba ciest a mostov, športové stavby a železničná výstavba.

 

AKÍ SME

Keď je reč o „My Swietelsky“, nemáme na mysli len rodinu zakladateľov, ale všetkých, ktorí pracujú v našej spoločnosti. SWIETELSKY totiž vnímame ako veľkú rodinu, v ktorej si vzájomne pomáhame, sme tu jeden pre druhého, držíme spolu a spoločne vytvárame našu hospodársku budúcnosť.

Hoci sme rôzni (vekom, pôvodom či kultúrou), jedno nás spája. Vieme, akú hodnotu má rodina, v ktorej sa človek cíti dobre, a preto jej prednosti chceme prežívať aj na pracovisku. Túto filozofiu ako zamestnávateľ presadzujeme približne osemdesiat rokov a môžeme potvrdiť, že na naše zamestnankyne a zamestnancov pôsobí motivačne – nadpriemerne dlho zostávajú s firmou spojení. Práve oni sú to najcennejšie, čo ako stavebná spoločnosť ponúkame, vďaka nim sme úspešní.

 

 
 • NÁROČNÍ A <br/>PODNETNÍ

  NÁROČNÍ A
  PODNETNÍ

  Sme na seba prísni a spoločne kráčame do cieľa. Podpora individuálneho rozvoja je našou srdcovou záležitosťou.

 • SCHOPNÍ KRITIKY

  SCHOPNÍ KRITIKY

  Kritiku dokážeme chápať ako šancu na ďalší osobný rozvoj. Konflikty riešime v atmosfére vzájomného rešpektu.

 • FLEXIBILNÍ A <br/>OCHOTNÍ UČIŤ SA

  FLEXIBILNÍ A
  OCHOTNÍ UČIŤ SA

  Zmeny chápeme ako príležitosť a sme otvorení novým výzvam. Ďalšie vzdelávanie považujeme za osobný záväzok.

 • ORIENTOVANÍ <br/>NA RIEŠENIA

  ORIENTOVANÍ
  NA RIEŠENIA

  Rešpektujeme rôzne názory a aktívne sa podieľame na riešení problémov.

 • ZODPOVEDNÍ ZA <br/>SEBA AJ ZA OSTATNÝCH

  ZODPOVEDNÍ ZA
  SEBA AJ ZA OSTATNÝCH

  Preberáme zodpovednosť za svoje úlohy a pritom sa môžeme spoľahnúť na ostatných.

 • MOTIVUJÚCI

  MOTIVUJÚCI

  Vzájomne sa motivujeme a ponúkame podnety, aby sme dosiahli čo najlepší výkon.

 • OTVORENÍ, ČESTNÍ, <br/>LOJÁLNI

  OTVORENÍ, ČESTNÍ,
  LOJÁLNI

  Komunikujeme zreteľne a o veciach diskutujeme otvorene. Lojalita sa u nás prejavuje férovým a úprimným prístupom.

 • ZISKOVÍ

  ZISKOVÍ

  Usilujeme sa a máme záujem o solídny hospodársky rast vo vzťahu k našim zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom.

 • ORIENTOVANÍ NA <br/>KVALITU

  ORIENTOVANÍ NA
  KVALITU

  Vždy kladieme dôraz na najvyššie štandardy kvality a spoľahlivosti.

 • REŠPEKTUJÚCI A </br>SPOĽAHLIVÍ

  REŠPEKTUJÚCI A
  SPOĽAHLIVÍ

  Všetkých kolegov a kolegyne si rovnako vážime a rešpektujeme ich. Spoľahlivosť vo vzájomných vzťahoch je pre nás mimoriadne dôležitá.

 • SAMOSTATNÍ A </br>PARTNERSKÍ

  SAMOSTATNÍ A
  PARTNERSKÍ

  Sme iniciatívni, samostatní, vzájomne sa dopĺňame podľa schopností a kompetencií.

 • SOCIÁLNI

  SOCIÁLNI

  Vďaka našim aktivitám v sociálnej oblasti sa navzájom podporujeme a nikoho nenecháme zaostávať.

 • ZAMERANÍ NA </br>BEZPEČNOSŤ

  ZAMERANÍ NA
  BEZPEČNOSŤ

  Dbáme o bezpečné a atraktívne pracovné prostredie.

 • ORIENTOVANÍ <br/>NA BUDÚCNOSŤ

  ORIENTOVANÍ
  NA BUDÚCNOSŤ

  Uvedomujeme si význam trvalých hodnôt, a preto investujeme do úspešnej budúcnosti.

NAŠE
BENEFITY

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 • program seminárov/školení s internými aj externými lektormi
 • intranet
 • možnosť podpory externého a ďalšieho vzdelávania
 • príprava na autorizačné skúšky Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) – úhrada všetkých nákladov
 • interné školenie pre mladých perspektívnych zamestnancov
 • profesionálne odborné vzdelávanie (soft skills, jazykové kurzy, práca s počítačom)
 • účasť na odborných konferenciách a sympóziách
 • celoživotné vzdelávanie - spolupráca s vysokými školami/dlhodobé kurzy

PRÉMIE

 • výkonnostné prémie
 • služobné vozidlo aj na súkromné používanie

AKCIE PRE ZAMESTNANCOV

 • vianočný večierok
 • teambuilding
 • športové a spoločenské aktivity
 • atraktívne pracovisko
 • moderné náradie
 • férové odmeňovanie podľa dosahovaných výkonov
 • osobná zodpovednosť za prácu
 • možnosti osobného rozvoja
 • ďalšie vzdelávanie
 • spoločné aktivity
 • zaobchádzanie založené na rešpekte
 • profesionálne vedenie
 • individuálne sociálne príspevky
 • plochá hierarchia
 • rodinné prostredie

V dôsledku decentrálnej organizácie spoločnosti SWIETELSKY dochádza k rozdielom v benefitoch pre zamestnancov/zamestnankyne (v závislosti od pobočky/dcérskej spoločnosti a profesijnej skupiny). Opýtajte sa nás na to pri pracovnom pohovore.

VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

ČIM SA ZAOBERÁME

 

SCÉNY Z NÁŠHO VŠEDNÉHO DŇA

VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

NAŠE NAJNOVŠIE
PRACOVNÉ PONUKY

Pracovné zaradenie Lokalita Krajina Prevádzka Nástup dňa
Špecialista komunikácie LokalitaMokráň záhon 4, 821 04 Bratislava KrajinaSlovensko PrevádzkaCentrála Bratislava Nástup dňa dohodou Detaily
Kalkulant / Prípravár stavieb LokalitaMokráň záhon 4, 821 04 Bratislava KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb Nástup dňa dohodou Detaily
Rozpočtár LokalitaĽubochnianska 7, 080 06 Prešov KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily
Stavbyvedúci Lokalitapodľa lokality stavby - Prešov a okolie KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily
Stavebný majster Lokalitapodľa lokality stavby - Prešov a okolie KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

radi odpovieme na vaŠe otázky

 

AKO NÁS NÁJDETE

kariera@swietelsky.sk