VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

KTO SME

Spoločnosť SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú firmu v Strednej a Východnej Európe. Približne 12 000 zamestnancov a zamestnankýň každoročne vyprodukuje stavebné práce za viac ako 3,5 miliardy eur. Vďaka našej decentralizovanej organizačnej štruktúre reprezentujeme medzinárodného hráča, národného víťaza a regionálneho šampióna. Zastrešujeme komplexné spektrum stavebných prác a sme známi maximálnou kvalitou, flexibilitou a dodržiavaním termínov.

SWIETELSKY NA SLOVENSKU

Po páde železnej opony v roku 1989 začala spoločnosť SWIETELSKY podnikať prvé kroky na Slovensku. V roku 2000 bola založená slovenská pobočka Swietelsky-Slovakia spol s.r.o. Spoločnosť začala pôsobiť v odvetví pozemných stavieb a ako generálny dodávateľ, v roku 2005 sa pridala oblasť inžinierskych stavieb a výstavby ciest a mostov. Za krátky čas bolo do prevádzky uvedené zariadenie na výrobu asfaltových zmesí v Pezinku. Spoločnosť Športfinal s.r.o., ktorá sa špecializuje na výstavbu a rekonštrukcie športových stavieb, sa k skupine SWIETELSKY pridala v roku 2010. Oblasť železničnej výstavby je so svojím tímom v krajine už od roku 2014 a dopĺňa spektrum činností na Slovensku. K spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. v súčasnosti patrí sedem pobočiek a jej činnosť je zameraná na odvetvia: pozemné stavby, činnosť generálneho dodávateľa, inžinierske stavby, výstavba ciest a mostov, športové stavby a železničná výstavba.

 

AKÍ SME

Keď je reč o „My Swietelsky“, nemáme na mysli len rodinu zakladateľov, ale všetkých, ktorí pracujú v našej spoločnosti. SWIETELSKY totiž vnímame ako veľkú rodinu, v ktorej si vzájomne pomáhame, sme tu jeden pre druhého, držíme spolu a spoločne vytvárame našu hospodársku budúcnosť.

Hoci sme rôzni (vekom, pôvodom či kultúrou), jedno nás spája. Vieme, akú hodnotu má rodina, v ktorej sa človek cíti dobre, a preto jej prednosti chceme prežívať aj na pracovisku. Túto filozofiu ako zamestnávateľ presadzujeme približne osemdesiat rokov a môžeme potvrdiť, že na naše zamestnankyne a zamestnancov pôsobí motivačne – nadpriemerne dlho zostávajú s firmou spojení. Práve oni sú to najcennejšie, čo ako stavebná spoločnosť ponúkame, vďaka nim sme úspešní.

 

 
 • NÁROČNÍ A <br/>PODNETNÍ

  NÁROČNÍ A
  PODNETNÍ

  Sme na seba prísni a spoločne kráčame do cieľa. Podpora individuálneho rozvoja je našou srdcovou záležitosťou.

 • SCHOPNÍ KRITIKY

  SCHOPNÍ KRITIKY

  Kritiku dokážeme chápať ako šancu na ďalší osobný rozvoj. Konflikty riešime v atmosfére vzájomného rešpektu.

 • FLEXIBILNÍ A <br/>OCHOTNÍ UČIŤ SA

  FLEXIBILNÍ A
  OCHOTNÍ UČIŤ SA

  Zmeny chápeme ako príležitosť a sme otvorení novým výzvam. Ďalšie vzdelávanie považujeme za osobný záväzok.

 • ORIENTOVANÍ <br/>NA RIEŠENIA

  ORIENTOVANÍ
  NA RIEŠENIA

  Rešpektujeme rôzne názory a aktívne sa podieľame na riešení problémov.

 • ZODPOVEDNÍ ZA <br/>SEBA AJ ZA OSTATNÝCH

  ZODPOVEDNÍ ZA
  SEBA AJ ZA OSTATNÝCH

  Preberáme zodpovednosť za svoje úlohy a pritom sa môžeme spoľahnúť na ostatných.

 • MOTIVUJÚCI

  MOTIVUJÚCI

  Vzájomne sa motivujeme a ponúkame podnety, aby sme dosiahli čo najlepší výkon.

 • OTVORENÍ, ČESTNÍ, <br/>LOJÁLNI

  OTVORENÍ, ČESTNÍ,
  LOJÁLNI

  Komunikujeme zreteľne a o veciach diskutujeme otvorene. Lojalita sa u nás prejavuje férovým a úprimným prístupom.

 • ZISKOVÍ

  ZISKOVÍ

  Usilujeme sa a máme záujem o solídny hospodársky rast vo vzťahu k našim zamestnancom, zákazníkom a obchodným partnerom.

 • ORIENTOVANÍ NA <br/>KVALITU

  ORIENTOVANÍ NA
  KVALITU

  Vždy kladieme dôraz na najvyššie štandardy kvality a spoľahlivosti.

 • REŠPEKTUJÚCI A </br>SPOĽAHLIVÍ

  REŠPEKTUJÚCI A
  SPOĽAHLIVÍ

  Všetkých kolegov a kolegyne si rovnako vážime a rešpektujeme ich. Spoľahlivosť vo vzájomných vzťahoch je pre nás mimoriadne dôležitá.

 • SAMOSTATNÍ A </br>PARTNERSKÍ

  SAMOSTATNÍ A
  PARTNERSKÍ

  Sme iniciatívni, samostatní, vzájomne sa dopĺňame podľa schopností a kompetencií.

 • SOCIÁLNI

  SOCIÁLNI

  Vďaka našim aktivitám v sociálnej oblasti sa navzájom podporujeme a nikoho nenecháme zaostávať.

 • ZAMERANÍ NA </br>BEZPEČNOSŤ

  ZAMERANÍ NA
  BEZPEČNOSŤ

  Dbáme o bezpečné a atraktívne pracovné prostredie.

 • ORIENTOVANÍ <br/>NA BUDÚCNOSŤ

  ORIENTOVANÍ
  NA BUDÚCNOSŤ

  Uvedomujeme si význam trvalých hodnôt, a preto investujeme do úspešnej budúcnosti.

NAŠE
BENEFITY

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

 • program seminárov/školení s internými aj externými lektormi
 • intranet
 • možnosť podpory externého a ďalšieho vzdelávania
 • príprava na autorizačné skúšky Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) – úhrada všetkých nákladov
 • interné školenie pre mladých perspektívnych zamestnancov
 • profesionálne odborné vzdelávanie (soft skills, jazykové kurzy, práca s počítačom)
 • účasť na odborných konferenciách a sympóziách
 • celoživotné vzdelávanie - spolupráca s vysokými školami/dlhodobé kurzy

PRÉMIE

 • výkonnostné prémie
 • služobné vozidlo aj na súkromné používanie

AKCIE PRE ZAMESTNANCOV

 • vianočný večierok
 • teambuilding
 • športové a spoločenské aktivity
 • atraktívne pracovisko
 • moderné náradie
 • férové odmeňovanie podľa dosahovaných výkonov
 • osobná zodpovednosť za prácu
 • možnosti osobného rozvoja
 • ďalšie vzdelávanie
 • spoločné aktivity
 • zaobchádzanie založené na rešpekte
 • profesionálne vedenie
 • individuálne sociálne príspevky
 • plochá hierarchia
 • rodinné prostredie

V dôsledku decentrálnej organizácie spoločnosti SWIETELSKY dochádza k rozdielom v benefitoch pre zamestnancov/zamestnankyne (v závislosti od pobočky/dcérskej spoločnosti a profesijnej skupiny). Opýtajte sa nás na to pri pracovnom pohovore.

VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

ČIM SA ZAOBERÁME

 

SCÉNY Z NÁŠHO VŠEDNÉHO DŇA

VOĽNÉ MIESTA NÁJSŤ A UCHÁDZAŤ SA

NAŠE NAJNOVŠIE
PRACOVNÉ PONUKY

Pracovné zaradenie Lokalita Krajina Prevádzka Nástup dňa
Špecialista komunikácie LokalitaMokráň záhon 4, 821 04 Bratislava KrajinaSlovensko PrevádzkaCentrála Bratislava Nástup dňa dohodou Detaily
ŠPECIALISTA FAKTURÁCIE LokalitaMokráň záhon 4, 821 04 Bratislava KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb Nástup dňa dohodou Detaily
Kalkulant / Prípravár stavieb LokalitaMokráň záhon 4, 821 04 Bratislava KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb Nástup dňa dohodou Detaily
Rozpočtár LokalitaĽubochnianska 7, 080 06 Prešov KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily
Stavbyvedúci Lokalitapodľa lokality stavby - Prešov a okolie KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily
Stavebný majster Lokalitapodľa lokality stavby - Prešov a okolie KrajinaSlovensko PrevádzkaDivízia dopravných a inžinierskych stavieb - Oblasť Prešov Nástup dňa dohodou Detaily

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

radi odpovieme na vaŠe otázky

 

AKO NÁS NÁJDETE

kariera@swietelsky.sk