SWIETELSKY predstavuje vedúcu stavebnú spoločnosť v strednej a východnej Európe. S potenciálom približne 12.000 zamestnankýň a zamestnancov dosahujeme hospodársky zisk vo výške viac ako 3 miliardy eur. Rozširujeme kolektív a hľadáme:

ŠPECIALISTA FAKTURÁCIE

Úväzok: Plný pracovný úväzok
Lokalita: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovensko
Prevádzka: Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb
Nástup dňa: dohodou

Činnosti

 • Spracovanie objednávok
 • Kontrola došlých faktúr a ich evidencia v internom programe
 • Vystavenie faktúr pre jednotlivé projekty
 • Príprava rôznych interných podkladov pre výkon controllingu ekonóma skupiny
 • Spolupráca s vedením stavieb a ekonómom skupiny na vykonávaní controllingových procesov na zverenom projekte
 • Manažment dokumentácie pri uzatváraní zmlúv s dodávateľmi
 • Komunikácia s dodávateľmi a ostatnými oddeleniami spoločnosti
 • Spracovanie obchodnej korešpondencie podľa pokynov ekonóma skupiny

Predpoklady

 • Skúsenosti s prácou na ekonomickom odd. (fakturácia, objednávky, alebo príprava podkladov pre účtovníctvo)
 • Zmysel pre detail
 • Flexibilita (flexibilné reagovanie na zmeny, orientovanie sa v rôznych prebiehajúcich projektoch)
 • Komunikácia (s kolegami pri získavaní podkladov pre fakturáciu)
 • MS Office mierne pokročilý, bežný používateľ

Mzda podľa interných ustanovení platných v rámci koncernu od 1500 €/brutto za mesiac. Nadštandardný príspevok na stravovanie. Vyššia mzda je možná v súlade s podmienkami na trhu v závislosti od kvalifikácie a skúseností.